Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

20/11/2018

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.448171000.000000007.425893007.403615000.00000000