Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

20/01/2018

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.457070000.000000007.434766007.412462000.00000000