Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

20/02/2019

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.427367000.000000007.405152007.382937000.00000000