Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

30/11/2022

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.571889000.000000007.549241007.526593000.00000000