Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

22/10/2020

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.598366000.000000007.575639007.552912000.00000000