Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

09/03/2021

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.593396000.000000007.570684007.547972000.00000000