Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

17/11/2017

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.572713000.000000007.550063007.527413000.00000000