Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

25/06/2022

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.544559000.000000007.521993007.499427000.00000000