Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

22/05/2018

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.398996000.000000007.376865007.354734000.00000000