Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

24/09/2017

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.499793000.000000007.477361007.454929000.00000000