Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

17/07/2018

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.410288000.000000007.388124007.365960000.00000000