Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

23/09/2018

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.440295000.000000007.418041007.395787000.00000000