Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

31/12/2022

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.557104000.000000007.534500007.511897000.00000000