Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

07/07/2020

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.572903000.000000007.550252007.527601000.00000000