Info servis

Poslovna suradnja HPB-a i HBOR-a

Hrvatska poštanska banka (HPB) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisale su ugovor o poslovnoj suradnji na projektu "Mikrokreditiranja" koji se odnosi na kredit ukupnog iznosa 3,3 milijuna eura namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima te fizičkim i pravnim osobama koje ispunjavaju kriterije Europske unije, priopćeno je iz HPB-a.

Spomenuta sredstva dio su ugovora kojim njemačka državna banka KfW Bankengruppe kreditira HBOR u visini 20 milijuna eura, uz potporu EU, a u okviru programa za financiranje malih i srednjih poduzetnika putem poslovnih banaka, navodi se u priopćenju HPB-a.

Prema ovom ugovoru HPB će odobravati dvije vrste kredita - za financiranje obrtnih sredstava do 30 tisuća eura s rokom otplate do sedam godina (uključujući i poček od godine dana), te investicijske kredite do iznosa od 250 tisuća eura uz rok otplate do deset godina (uključujući i poček od dvije godine).

Krajnji korisnici ovih kredita mogu biti privatni mikro, mali i srednji poduzetnici te fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju kriterije EU-a.Hina