Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

18/01/2022

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.540704000.000000007.518150007.495596000.00000000