Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

28/09/2022

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.544597000.000000007.522031007.499465000.00000000