Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

24/10/2021

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.529962000.000000007.507440007.484918000.00000000