Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

04/08/2021

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.512895000.000000007.490424007.467953000.00000000