Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

07/05/2021

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.554906000.000000007.532309007.509712000.00000000