Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

17/05/2022

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.541703000.000000007.519146007.496589000.00000000