Info servis

Zajam EBRD-a za Luke Dubrovnik; Šuker za jesen najavio ugovor za izgradnju autoceste prema Dubrovniku

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) će sa osam milijuna eura novog zajma financirati nastavak proširenja Luke Dubrovnik, a ugovor o zajmu i ugovor o državnom jamstvu danas su u Dubrovniku potpisali predstavnici Lučke uprave Dubrovnik i EBRD-a te potpredsjednik Vlade i ministar financija Ivan Šuker.

Šuker je tom prigodom za jesen najavio potpisivanje ugovora s EBRD-om o nastavku izgradnje autoceste prema Dubrovniku u vrijednosti od 60 milijuna eura.

Sredstvima zajma za projekt rekonstrukcije operativne obale u Luci Gruž na predjelu Batahovina predviđena je izgradnja operativne obale u dužini od još 200 metara čime će se povećati kapaciteti dubrovačke luke u prihvatu najvećih brodova na kružnim putovanjima.

Time će se stvoriti preduvjeti za nesmetano odvijanje međunarodnog i domaćeg pomorskog prometa te za razvoj novih atraktivnih putničkih sadržaja u luci, kazao je Šuker.

Ugovor o zajmu za rekonstrukciju operativne obale Batahovina potpisali su ravnatelj Lučke uprave Dubrovnik Vlaho Đurković i direktorica EBRD-a za promet Sue Barrett koja je istaknula i značaj modernizacije dubrovačke luke za hrvatski turizam.

Ovaj projekt će poboljšati kapacitet luke i omogućiti gradu Dubrovniku da ostvari komercijalne koristi od povećanog broja kruzera, naglasila je Barrett.

Zajam EBRD-a je na rok otplate od 13 godina, uključujući tri godine počeka, a kamatna stopa je oko dva posto što je, kako je istaknuto, izuzetno povoljno.

Novi zajam od osam milijuna eura ustvari je proširenje 26,5 milijuna eura vrijednog zajma EBRD-a odobrenog 2005. godine, kojeg je dubrovačka luka dobila pod uvjetom nadogradnje lučke infrastrukture.

Prilikom potpisivanja ugovora također je rečeno da se za 2012. planira i nova investicija, projekt i rekonstrukcija operativne obale Batahovina II. u vrijednosti od 15 milijuna eura.

EBRD je do sada uložio više od 400 milijuna eura u prometne projekte u Hrvatskoj.

Od početka svog poslovanja u Hrvatskoj, EBRD je odobrio 2,2 milijardi eura za razne sektore

Hina