Poslovni imenik

DRVOTREND d.o.o.

Matični broj poduzeća: 3931943

Adresa: Heinzelova 7
Poštanski broj i grad: 10000 Zagreb
Telefon: 01/6671-094
Fax:01/6642-255
Kontakt osoba: Damir Bošković, dipl.ing.