Poslovni imenik

CompAK d.o.o.

Matični broj poduzeća: 0125318

Adresa: Trg kralja Tomislava 2 /2
Poštanski broj i grad: 42000 Varaždin
Telefon: 042/320-531, 042/320-532
Fax:042/320-531, 042/320-532
Internet adresa: www.compak.hr
Kontakt osoba: Ankica Kršić

Godina osnutka: 1992
Broj zaposlenih: 1 - 9

Geografska tržišta:

  • Hrvatska

Poslovna tržišta:

  • Krajnji korisnici

Lokacije prodajnih mjesta: Varaždin

Prednosti:

  • Cijena
  • Promptna isporuka
  • Garancija i servis
  • Iskustvo
  • Reputacija
  • Odlične karakteristike proizvoda
  • Mogućnost malih narudžbi

Dodatno: CompAK d.o.o. je privatno poduzeće čija je osnovna djelatnost usmjerena na projektiranje i izradu specifičnog aplikativnog softvera po zahtjevima korisnika, kao i komercijalnih aplikacija za tržište – od idejnog rješenja, definiranja rada i radnih procedura, projektiranja programskih rješenja, njihove izrade i instalacije, do obuke korisnika, održavanja instaliranih programskih rješenja i daljnje stručne pomoći u radu korisnika s instaliranim programskim rješenjima. Polovicom 1999. godine CompAK je odlučio još više pažnje posvetiti politici kvalitete, te je donesena odluka i pokrenut postupak za pribavljanje certifikata ISO 9001 pri svjetski poznatoj certifikacijskoj kući Det Norske Veritas (DNV). Certifikat je odobren 20. prosinca 1999. godine. U skladu sa zacrtanom politikom kvalitete, tijekom 2002. godine izvršene su sve pripreme za prelazak na novi ISO standard (ISO 9001:2000) koji je odobren početkom prosinca 2002. godine. Sustav kvalitete kontinuirano se provodi, prati i unapređuje.