Poslovni imenik

ECO-STOLARIJA d.o.o.

Matični broj poduzeća: 1779664

Adresa: Eugena Kvaternika 6
Poštanski broj i grad: 47000 Karlovac
Telefon: (047) 642291
Fax:047/642292
E-mail: eco-stolarija@ka.t-com.hr
Kontakt osoba: Muhamed Mujanović


Croatiabiz boniteti