Poslovni imenik

DUBROVNIK EKO d.o.o.

Matični broj poduzeća: 0603937

Adresa: Vladimira Nazora 41
Poštanski broj i grad: 20000 Dubrovnik
Telefon: (020) 425 225
Fax:(020) 425 225
Kontakt osoba: Krešo Matejić


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com


Boniteti