Poslovni imenik

DRVODJELAC d.o.o.

Matični broj poduzeća: 3125319

Adresa: Petra Preradovića 14
Poštanski broj i grad: 42240 Ivanec
Telefon: (042) 781922
Fax:(042) 782155
Internet adresa: www.drvodjelac.hr
Kontakt osoba: Zdravko Marković


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com


Boniteti