Poslovni imenik

DRAIVA d.o.o.

Matični broj poduzeća: 0185086

Adresa: Petra Preradovića 7
Poštanski broj i grad: 31208 Petrijevci
Telefon: (031) 395404
Fax:031/395404
Kontakt osoba: Dragutin Kardum


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com


Boniteti