Poslovni imenik

DRAGRAD d.o.o.

Matični broj poduzeća: 01503430

Adresa: Stara Knežija 10
Poštanski broj i grad: 10000 Zagreb
Telefon: (01) 3632932
Fax:(01) 3632932
E-mail: dragrad@inet.hr
Kontakt osoba: Drago Daničić


Croatiabiz boniteti