Poslovni imenik

DORIVA d.o.o.

Matični broj poduzeća: 1814842

Adresa: Sarajevska 60
Poštanski broj i grad: 10000 Zagreb
Telefon: (01) 3691688
Fax:01/3691699
E-mail: doriva@doriva.hr
Internet adresa: www.doriva.hr
Kontakt osoba: Tomislav Peček


Croatiabiz boniteti