Poslovni imenik

DOM-EXIM d.o.o.

Matični broj poduzeća: 3750507

Adresa: Savska cesta 38
Poštanski broj i grad: 10000 Zagreb
Telefon: (01) 6177 442
Fax:(01) 6177 442
Internet adresa: www.dom-exim.hr
Kontakt osoba: Mujaga Družić


Croatiabiz boniteti