Poslovni imenik

DNEVNI CENTAR SLAVA RAŠKAJ

Matični broj poduzeća: 3321266

Adresa: Mire Ban Radune 14
Poštanski broj i grad: 51000 Rijeka
Telefon: (051) 677127
Fax:(051) 677076
Kontakt osoba: Ankica Sušić


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com


Boniteti