Poslovni imenik

DAUMIL d.o.o.

Matični broj poduzeća: 3687236

Adresa: Zalužje 10
Poštanski broj i grad: 32100 Vinkovci
Telefon: (032) 354585
Fax:(032) 354486
Internet adresa: www.daumil.hr
Kontakt osoba: Drago Dautović, ing.arh.


Croatiabiz boniteti