Poslovni imenik

BOR d.o.o.

Matični broj poduzeća: 3539555

Adresa: Kvaternikova 10
Poštanski broj i grad: 51000 Rijeka
Telefon: (051) 422 680
Fax:(051) 217 647
Kontakt osoba: Igor Pavić


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com


Boniteti