Poslovni imenik

BONINOVO d.o.o.

Matični broj poduzeća: 3303527

Adresa: Između tri Crkve 1
Poštanski broj i grad: 20000 Dubrovnik
Telefon: (020) 416204
Fax:(020) 416217
Kontakt osoba: Zlatko Uršić


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com


Boniteti