Poslovni imenik

B.B. KERAMIKA d.o.o.

Matični broj poduzeća: 1501674

Adresa: Mihovilići 8 b
Poštanski broj i grad: 51000 Rijeka
Telefon: (051) 260127
Fax:(051) 260127
Kontakt osoba: Josip Bradarić


Croatiabiz boniteti