Poslovni imenik

ALTUS d.o.o.

Matični broj poduzeća: 1606344

Adresa: Murvica 1
Poštanski broj i grad: 23000 Murvica
Telefon: 023/ 276194
Fax:023/276294
E-mail: altus.o.o@zd.t-com.hr
Kontakt osoba: Hrvoje Stipić


Croatiabiz boniteti