Poslovni imenik

ALBENA d.o.o.

Matični broj poduzeća: 03779203

Adresa: Kušlanova 15
Poštanski broj i grad: 10000 Zagreb
Telefon: 01/ 2315-758
Fax:01/ 2339-968
Internet adresa: www.optimo.hr
Kontakt osoba: Branimir Ban


Croatiabiz boniteti