Poslovni imenik

ALABASTER d.o.o.

Matični broj poduzeća: 0341746

Adresa: Tina Ujevića 12
Poštanski broj i grad: 31500 Našice
Telefon: (031) 611604
Fax:031/611604
E-mail: alabste-ena@net.hr
Kontakt osoba: Željko Tadić


Croatiabiz boniteti