Poslovni imenik

AC OPREMA d.o.o.

Matični broj poduzeća: 1598287

Adresa: Janka Polića Kamova 19
Poštanski broj i grad: 51000 Rijeka
Telefon: (051) 216350
Fax:(051) 216790
Kontakt osoba: Dubravko Šimić, dipl.ing.


Croatiabiz boniteti



Boniteti