Poslovni imenik

A.J.M. - ZAGREB d.o.o.

Matični broj poduzeća: 1148630

Adresa: Kalinova 3
Poštanski broj i grad: 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: (01) 6578929
Fax:(01) 6578933
Internet adresa: www.ajm.hr
Kontakt osoba: Dražen Petek


Croatiabiz boniteti