Poslovni imenik

DIS-INTERTRADE D.O.O.KRK

Matični broj poduzeća: 0168416

Adresa: SL.Nikolića 38c
Poštanski broj i grad: 51500 Krk
Telefon: 051520554, 051222618, 0989816003
Fax:051/222618
E-mail: davor.polutnik@ri.t-com.hr
Internet adresa: www.dis-intertrade.com
Kontakt osoba: Sanja Polutnik


Croatiabiz boniteti