Poslovni imenik

DIS-INTERTRADE D.O.O.KRK

Matični broj poduzeća: 0168416

Adresa: SL.Nikolića 38c
Poštanski broj i grad: 51500 Krk
Fax:051/222618
Internet adresa: www.dis-intertrade.com
Kontakt osoba: Sanja Polutnik


Croatiabiz boniteti