Poslovni imenik

DIMONT GRADNJA D.O.O.

Matični broj poduzeća: 3573192

Adresa: LIPOVEČKA 17
Poštanski broj i grad: 10000 ZAGREB
Telefon: 01 3694-253, 254, 247
Fax:01 3694-246
Internet adresa: www.croatiabiz.com/dimont-gradnja
Kontakt osoba: Ivan Dominković direktor, Berislav Radanović tehnički direktor


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com


Boniteti