Poslovni imenik

TKG D.O.O.

Matični broj poduzeća: 3638952

Adresa: Remete 166a
Poštanski broj i grad: 10000 Zagreb
Fax:01 23 01 195
Kontakt osoba: Leo Cerkvenik


Croatiabiz boniteti